HOMEhihenan PICTURES

In pics: Mute swans in Zhengzhou, capital of C China's Henan province

Source:HICC | 2023-11-01 16:37

In pics: Mute swans in Zhengzhou, capital of C China's Henan province

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]


  Web editors: Shen Jianqi, Tong Lin

share

In pics: Mute swans in Zhengzhou, capital of C China's Henan province

HICC2023-11-01 16:37

In pics: Mute swans in Zhengzhou, capital of C China's Henan province

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]

Mute swans swim and feed in a wetland of the Zhengzhou Beilonghu Wetland Park on Oct 31, 2023, in Zhengzhou city, capital of Central China's Henan province. [Henan Daily/Nie Donghan]


  Web editors: Shen Jianqi, Tong Lin